• Varna+ 359 895232724
  • Sverig+ 4673 99 10 040

MEDICIN

Att studera medicin i Bulgarien är ett privilegium på grund av utbildningens höga kvalitet och det faktum att examensbeviset för avslutad högre utbildning är giltig över hela världen. Detta gör att varje student kan arbeta eller specialisera sig utomlands efter examen från det bulgariska universitetet.
Studiet går i sex år och studenterna får en magisterexamen i motsats till andra högskolor i Europa där studenterna examinerar med en kandidatexamen i medicin.
För att bli antagen till universitetet måste du sätta en biologi och kemi tentamen. Men oroa dig inte, vi står till ditt förfogande och vi kan hjälpa dig med allt studiematerial, du måste klara provet.
Undervisningsavgiften är 8000EUR per år och kan betalas med två lika stora avbetalningar.