• Varna+ 359 895232724
  • Sverig+ 4673 99 10 040

Nyckelfakta

Ansökningsförfarande för EU-medborgare: För studierna med kurser som lärs på engelska, för att bli antagen, måste kandidaterna ta en inlämningsexamen som består av flervalsfrågor från biologi och kemi. Det arrangeras cirka 6 inträdesprov varje år mellan mars och september. I genomsnitt finns cirka 2 ansökningar per studieplats. Det är därför det är väldigt viktigt att förbereda din ansökan så snart som möjligt. Vi kommer att tillhandahålla läromedel för dessa tentor. Det är obligatoriskt att de potentiella kandidaterna i EU och EES har studerat, genomfört och erhöll betygen (utan att missa) i ämnena Biologi och kemi i gymnasieskolan.
Ansökningsförfarande för icke-EU-medborgare: För studieprogrammen med kurser som lärs på engelska, utvärdering av ansökningsfiler som innehåller bevis på sökandes akademiska prestation och personliga prestationer. Det är obligatoriskt att de potentiella sökande har studerat, genomfört och erhållit betyg (inte mindre än 62% av det möjliga maximala betygssystemet i respektive land) inom biologi och kemi ämnen i gymnasieskolan.
Sökande som väljer att studera på engelska kan bara dra nytta av kursavgiften.
Engelska språkkunskaper framgår av införandet i ansökningsfilen av ett internationellt erkänt språkcertifikat. Universitetet erbjuder en förberedande kurs på engelska för studenter som inte kan uppfylla detta krav. Språkberedningen tillhandahålls av erfarna specialister – Engelska filologi kandidater, och den specialiserade av läkare och specialister inom respektive discipliner. Engelska studeras i två steg: Allmän Engelska (620 timmar) och Introduktion till Medicinsk Terminologi (230 timmar), som ger tillräcklig täckning av de grundläggande språkkraven för 1: a året vid Medicinska Universiteten. Läroplanen och organisationen av den förberedande kursen har utvecklats under de senaste 4 åren och har tydligt visat sin effektivitet. De studerande som lyckats genomföra förberedelsekursen vid MU – Varna har en utmärkt akademisk realisering och uppnår exceptionella resultat under tentamenserna.