• Varna+ 359 895232724
  • Sverig+ 4673 99 10 040

Our Team

  • Charalampos Onisiforou

    Dr. Charalambos Onisiforou is one of the directors of the Black Sea University with extensive experience in studying exoterikouTa latest six years is responsible for all the students of BlackSeaUniversity.Einai director and coordinator headquarters tisBlack Sea University in Bulgaria

  • Hadel Al-Bayaty

    Dr Hadel Al-Bayaty är en av cheferna vid Svarta havsuniversitetet med stor erfarenhet av att studera exoterikou. De senaste sex åren är ansvarig för alla elever i BlackSea University. Direktör och samordnare huvudkontor tis Black Sea University i Bulgarien