ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για πολίτες της ΕΕ: για τα προγράμματα σπουδών με μαθήματα που διδάσκονται στα αγγλικά, προκειμένου να γίνουν δεκτοί, οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν μέρος σε εισαγωγικές εξετάσεις που αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από τη βιολογία και τη χημεία. Διοργανώνονται περίπου 6 εισαγωγικές εξετάσεις κάθε χρόνο μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου. Κατά μέσο όρο, υπάρχουν περίπου 2 αιτήσεις ανά θέση μελέτης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι πολύ σημαντικό να προετοιμάσετε την αίτησή σας το συντομότερο δυνατό. Θα παρέχουμε εκπαιδευτικό υλικό για αυτές τις εξετάσεις. Είναι υποχρεωτικό οι υποψήφιοι της ΕΕ και του ΕΟΧ να έχουν σπουδάσει, ολοκληρώσει και λάβει βαθμούς (χωρίς βαθμούς αποτυχίας) σε μαθήματα Βιολογίας και Χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για πολίτες εκτός ΕΕ: για τα προγράμματα σπουδών με μαθήματα που διδάσκονται στα αγγλικά, η αξιολόγηση των φακέλων αιτήσεων που περιέχουν αποδεικτικά στοιχεία για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και τα προσωπικά επιτεύγματα των αιτούντων. Είναι υποχρεωτικόοι υποψήφιοι υποψήφιοι να έχουν σπουδάσει, ολοκληρώσει και λάβει βαθμούς (όχι λιγότερο από το 62% του δυνατού μέγιστου του συστήματος βαθμολόγησης στην αντίστοιχη χώρα) σε μαθήματα Βιολογίας και Χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι που επιλέγουν να σπουδάσουν στα αγγλικά μπορούν να επωφεληθούν μόνο από τα δίδακτρα.

Η επάρκεια της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τη συμπερίληψη στο φάκελο αίτησης ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει ένα προπαρασκευαστικό μάθημα στην αγγλική γλώσσα για φοιτητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτήν την απαίτηση. Η γλωσσική προετοιμασία παρέχεται από έμπειρους ειδικούς – πτυχιούχους αγγλικής φιλολογίας, και η εξειδικευμένη από ιατρούς και ειδικούς στους αντίστοιχους κλάδους. Τα αγγλικά μελετώνται σε δύο στάδια: Γενικά Αγγλικά (620 ώρες) και Εισαγωγή στην Ιατρική Ορολογία (230 ώρες), η οποία παρέχει επαρκή κάλυψη των θεμελιωδών γλωσσικών απαιτήσεων για το 1ο έτος στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα σπουδών και η οργάνωση του προπαρασκευαστικού μαθήματος έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 4 χρόνια και έχουν αποδείξει επαρκώς την αποτελεσματικότητά τους. Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το προπαρασκευαστικό μάθημα στο MU – Βάρνα απολαμβάνουν μια εξαιρετική ακαδημαϊκή υλοποίηση και επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

      Call Now
      × WhatsApp Call