• Ελλάδα+30 211 012 3539
  • Ελλάδα+30 694 050 9056

Εκπαίδευση στη Βουλγαρία

Γιατί σπουδές στη Βουλγαρία
Η Βουλγαρία είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απολαμβάνει μαζί με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη τα πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής κοινότητας, καθώς επίσης είναι και γειτονική χώρα της Ελλάδας. Η Βουλγαρία λαμβάνει μέρος στην συνθήκη της Μπολόνιας και αυτό σημαίνει ότι το Εκπαιδευτικό Σύστημα που εφαρμόζει δίνει μεγάλες ευκαιρίες. Η εκπαίδευση είναι υψηλής ποιότητας και διαθέτει όλα τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά κριτήρια και προδιαγραφές. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες η Βουλγαρία, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Γαλλία και η Ιταλία, είναι ανάμεσα στις χώρες που διαθέτουν το ίδιο επίπεδο σπουδών.
Το ΚΟΣΤΟΣ της φοίτησης στην χώρα αυτή είναι πολύ πιο οικονομικό σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπως επίσης και το κόστος διαμονής και εστίασης (φαγητό, ρεύμα, νερό, αγορές). Συγκεκριμένα, το κόστος των διαμερισμάτων που εξασφαλίζονται από την εταιρία μας κυμαίνονται από 150 έως 250 ευρώ.
Το κόστος διατροφής και κατανάλωσης είναι εξίσου πιο χαμηλό σε σχέση με τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα. Περίπου 10 ευρώ την ημέρα είναι αρκετά για τρία πλήρη γεύματα.
Στην Βουλγαρία, και ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις της, είναι ιδίατερα αισθητή η παρουσία της ελληνικής κοινότητας. Η στάση απέναντι στους Έλληνες είναι ΦΙΛΙΚΗ,  ΕΝΘΕΡΜΗ και ΦΙΛΟΞΕΝΗ, ενώ η βουλγάρικη γλώσσα είναι εύκολη με μεγάλες επιρροές από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
Παρά την λανθασμένη εντύπωση για την άσχημη κατάσταση των πόλεων της Βουλγαρίας, οι μεγάλες πόλεις τα τελευταία χρόνια έχουν επιδείξει σταθερή και εκπληκτική εξέλιξη. Συγκεκριμένα η πόλη της Σόφιας, της Βάρνας και της Φιλλιπούπολης θεωρούνται πλέον ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

× whatsapp