ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ

Εκπαιδευτικό Σύστημα της Βουλγαρίας

Η εκπαίδευση στη Βουλγαρία υποστηρίζεται κυρίως από το κράτος μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών. Η σχολική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για παιδιά ηλικίας από επτά έως δεκαέξι ετών.

Το βουλγαρικό εκπαιδευτικό σύστημα εμπίπτει στην ηπειρωτική ευρωπαϊκή παράδοση. Οι κύριοι τύποι σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι: σχολεία γενικής εκπαίδευσης, επαγγελματικά, γλωσσικά σχολεία και ξένα σχολεία. Ιδρύονται επίσης ιδιωτικά σχολεία και αρχίζουν να ανταγωνίζονται με επιτυχία τα δημόσια σχολεία.

Υπάρχουν πενήντα ένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Βουλγαρία που προσφέρουν πτυχία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το ακαδημαϊκό έτος για τα περισσότερα βουλγαρικά πανεπιστήμια αρχίζει γύρω στην 1η Οκτωβρίου και αποτελείται από φθινοπωρινά και εαρινά εξάμηνα. Το ακαδημαϊκό έτος καλύπτει έως και 30 εβδομάδες. Τα μαθήματα συνήθως συναντιούνται μία φορά την εβδομάδα για 75 λεπτά ή για δύο περιόδους 45 λεπτών με ένα διάλειμμα 15 λεπτών ενδιάμεσα.

Σύστημα βαθμολόγησης

Κύριο σύστημα βαθμολόγησης που χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Βουλγαρία

      Call Now
      × WhatsApp Call