Διαδικασία εφαρμογής

Βασικές Πληροφορίες

Διαδικασία εφαρμογής

Βασικές Πληροφορίες

Διαδικασία υποβολής αίτησης για πολίτες της ΕΕ: για τα προγράμματα σπουδών με μαθήματα που διδάσκονται στα αγγλικά, για να γίνουν δεκτοί, οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν εισαγωγική εξέταση που αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από τη βιολογία και τη χημεία. Διοργανώνονται περίπου 6 εισαγωγικές εξετάσεις κάθε χρόνο μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου. Κατά μέσο όρο, υπάρχουν περίπου 2 αιτήσεις ανά θέση σπουδών. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να προετοιμάσετε την αίτησή σας το συντομότερο δυνατό. Θα παρέχουμε εκπαιδευτικό υλικό για αυτές τις εξετάσεις. Είναι υποχρεωτικό οι υποψήφιοι υποψήφιοι ΕΕ και ΕΟΧ να έχουν σπουδάσει, συμπληρώσει και λάβει βαθμούς (χωρίς αποτυχίες) στα μαθήματα της Βιολογίας και της Χημείας στο γυμνάσιο.

Διαδικασία υποβολής αίτησης για πολίτες εκτός ΕΕ: για τα προγράμματα σπουδών με μαθήματα που διδάσκονται στα αγγλικά, η αξιολόγηση των φακέλων αιτήσεων που περιέχουν αποδεικτικά στοιχεία για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και τα προσωπικά επιτεύγματα των υποψηφίων. Είναι υποχρεωτικόοι υποψήφιοι υποψήφιοι να έχουν σπουδάσει, ολοκληρώσει και λάβει βαθμούς (τουλάχιστον 62% του δυνατού μέγιστου συστήματος βαθμολόγησης στην αντίστοιχη χώρα) στο Μαθήματα Βιολογίας και Χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι που επιλέγουν να σπουδάσουν στα αγγλικά μπορούν να επωφεληθούν μόνο από θέσεις με δίδακτρα.

Η επάρκεια της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από το ένταξη στον φάκελο αίτησης διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γλώσσας. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει ένα προπαρασκευαστικό μάθημα στην αγγλική γλώσσα για φοιτητές που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν αυτήν την απαίτηση. Η γλωσσική προετοιμασία παρέχεται από έμπειρους ειδικούς – πτυχιούχους Αγγλικής φιλολογίας και η εξειδικευμένη από ιατρούς και ειδικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Τα αγγλικά μελετώνται σε δύο στάδια: Γενικά Αγγλικά (620 ώρες) και Εισαγωγή στην Ιατρική Ορολογία (230 ώρες), η οποία παρέχει επαρκή κάλυψη των θεμελιωδών γλωσσικών απαιτήσεων για το 1ο έτος στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα σπουδών και η οργάνωση του προπαρασκευαστικού μαθήματος έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 4 χρόνια και έχουν αποδείξει επαρκώς την αποτελεσματικότητά τους. Οι μαθητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το προπαρασκευαστικό μάθημα στο MU – Varna απολαμβάνουν εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση και επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των συνεδριών των εξετάσεων.

× WhatsApp ?