Μελέτη Ναυπηγικής και Ναυτικής Τεχνολογίας στην Ευρώπη

Μελέτη Ναυπηγικής και Ναυτικής Τεχνολογίας στην Ευρώπη

Θεμελιώδη και γενικά θέματα μηχανικής: Λογισμός, επιστήμη υλικών, επιστήμη υπολογιστών, φυσική, χημεία, μηχανική, αντοχή υλικών, εφαρμοσμένη γεωμετρία και γραφικά μηχανικής, γραφικά υπολογιστών, υδροδυναμική πλοίων, ηλεκτρολογία και ηλεκτρονική, στοιχεία μηχανών, φιλοσοφία, ιστορία της μηχανικής κ.λπ.

Σπουδές Ναυτιλίας στην Ευρώπη

Εξειδικευμένη εκπαίδευση:

Θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη της θεωρίας και των μεθόδων σχεδιασμού, της τεχνολογίας ναυπήγησης και επισκευής πλοίων, καθώς και των χαρακτηριστικών των λειτουργιών και της διαχείρισης στη ναυπήγηση και επισκευή πλοίων. Τα προαιρετικά μαθήματα επιτρέπουν στους μαθητές να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη βιομηχανική διαχείριση, την ανάλυση συστημάτων στο σχεδιασμό πλοίων και θαλάσσιων κατασκευών, τον τεχνολογικό εξοπλισμό στη ναυπηγική βιομηχανία, τα βασικά στοιχεία της επισκευής πλοίων κ.λπ. Παρέχονται άριστες συνθήκες για την εκπαίδευση υπολογιστών: οι μαθητές μαθαίνουν και χρησιμοποιούν σύγχρονα συστήματα CAD για το σχεδιασμό και την κατασκευή πλοίων και θαλάσσιων κατασκευών. Η έδρα διδασκαλίας διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τις εταιρείες – δυνητικούς εργοδότες των αποφοίτων και παρέχει δυνατότητες πρακτικής άσκησης, υποτροφιών και μελλοντικής απασχόλησης.

Μελέτη Ναυπηγικής και Ναυτικής Τεχνολογίας στην Ευρώπη

Παρέχεται κινητικότητα φοιτητών και δυνατότητες μερικής εκπαίδευσης σε άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι μαθητές λαμβάνουν σταθερή κατάρτιση στην αγγλική γλώσσα κατά τη διάρκεια επτά εξαμήνων και περνούν τις τελικές εξετάσεις γλώσσας. Έχουν εξαιρετικές ευκαιρίες για διάφορες δημιουργικές εξωσχολικές δραστηριότητες.

Μελέτη Ναυπηγικής και Ναυτικής Τεχνολογίας στην Ευρώπη

Σταδιοδρομία:

 • Σχεδιασμός και έρευνα οργανισμών στη χώρα και στο εξωτερικό
 • Ναυπηγικές και επισκευαστικές εταιρείες
 • Εξειδικευμένοι ναυτικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί
 • Οργανισμοί εποπτείας και πιστοποίησης (νηογνώμονες, ναυτιλιακή διοίκηση, οργανισμοί πιστοποίησης κ.λπ.).
 • Διαχείριση και οργάνωση της θαλάσσιας οικονομίας
 • Άλλοι κλάδοι της βιομηχανίας κατασκευής μηχανημάτων

Οι φοιτητές που έχουν αποφοιτήσει από το τμήμα Ναυπηγικής και Ναυτικής Τεχνολογίας με πτυχίο Bachelor δικαιούνται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην ίδια κατεύθυνση για μεταπτυχιακό δίπλωμα. Στη Βουλγαρία, η Ναυπηγική και η Θαλάσσια Τεχνολογία διδάσκονται μόνο στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας.

Μελέτη Ναυπηγικής και Ναυτικής Τεχνολογίας στην Ευρώπη

   Call Now
   × WhatsApp Call