• Ελλάδα+30 211 012 3539
  • Ελλάδα+30 694 050 9056
  • Bουλγαρία+359 89 453 9247

Μετεγγραφές φοιτητών

Κάθε χρόνο ένας πολύ μεγάλος αριθμός φοιτητών φεύγει από τη χώρα που είχε επιλέξει σαν πρώτη επιλογή και έρχεται στην Βουλγαρία, λόγω της αρκετά οικονομικής ζωής και διδάκτρων, καθώς επίσης και για την ποιοτική εκπαίδευση που παρέχουν τα βουλγαρικά πανεπιστήμια. Όλοι αυτοί οι λόγοι αυτοί έχουν ως αποτέλεσμα να έχει γίνει η Βουλγαρία δημοφιλής για τα πανεπιστήμιά της και ανάμεσα στις πρώτες επιλογές των ξένων φοιτητών για σπουδές.Σπουδές στη Βουλγαρία