Βάρνα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Βάρνα, Βουλγαρία

Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Βάρνας είναι μια ανώτερη σχολή και είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Βαλκανικής Χερσονήσου. Το πανεπιστήμιο ξεκίνησε στις 14 Μαΐου 1920 μετά την απόφαση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Βάρνας. Με τα χρόνια, το πανεπιστήμιο έχει αλλάξει το όνομά του αρκετές φορές. Από την ίδρυσή του μέχρι το 1935, το πανεπιστήμιο ονομάζεται Ανώτατη Εμπορική Σχολή. Αργότερα μετονομάστηκε σε Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. “Άγιος Κύριλλος Σλάβος της Βουλγαρίας” Κρατικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας και Ανώτερο Ινστιτούτο Εθνικής Οικονομίας. Το 1990, του δόθηκε το σημερινό του όνομα Οικονομικό Πανεπιστήμιο-Βάρνα.

Καθ ‘όλη τη μακρά ιστορία του, το πανεπιστήμιο έχει διδάξει φοιτητές από περισσότερες από 60 διαφορετικές χώρες. Σήμερα, περίπου 12 700 βούλγαροι και ξένοι φοιτητές σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο. Το University of Economics-Varna είναι διαπιστευμένο και πιστοποιημένο ως ακαδημαϊκός και ερευνητικός οργανισμός σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO 9001: 2008). Το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται και διατηρεί επαφές με περισσότερα από 130 διεθνή πανεπιστήμια. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας προσφέρει κατάρτιση για τα πτυχία εκπαίδευσης Bachelor και Master σε τρεις τρόπους σπουδών: πλήρης, μερική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Εκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

>Προγράμματα Πτυχίου:

Η εκπαίδευση διεξάγεται στα αγγλικά. Η διάρκεια του κύκλου σπουδών είναι 4 έτη (8 εξάμηνα) και ολοκληρώνεται με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Το ετήσιο τέλος ανέρχεται σε 2.500 ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις των € 1 250 η καθεμία πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου.

 1. Σχολή Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής
  • Λογιστική και Χρηματοοικονομική
  • Λογιστική και Ελεγκτική
  • Λογιστική
  • Χρηματοδοτώ
  • Ασφάλιση και Κοινωνική Ασφάλιση
 2. Σχολή Οικονομικών Επιστημών
  • Οικοοικονομία
  • Οικονομία και Εμπόριο
  • Επιμελητεία
  • Βιομηχανική Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικότητα
 3. Τμήμα Πληροφορικής
  • Πληροφορική
  • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
 4. Σχολή Διοίκησης
  • Διαχείριση
  • Δικαστική Διοίκηση
  • Εμπορία
  • Τουρισμός
  • Διεθνείς Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

>Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Η εκπαίδευση διεξάγεται στα αγγλικά. Η εκπαίδευση ισχύει μετά την απόκτηση πτυχίου Bachelor και διαρκεί 1 έτος.

 1. Οικονομικά
  • Λογιστική και Έλεγχος
  • Δημόσια Οικονομικά
  • Διοίκηση Τράπεζας
  • Εταιρική Χρηματοδότηση
  • Χρηματοοικονομικά και Καινοτομίες
 2. Διοίκηση και Διαχείριση
  • Διοίκηση Οργανισμών
  • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Δημόσια Διοίκηση και Διοικητική Αρχή
 3. Τουρισμός
  • Διεθνείς Τουριστικές Επιχειρήσεις
 4. Πληροφορική και Επιστήμες Υπολογιστών
  • Επιστήμες Υπολογιστών
  • Πληροφορική
study in bulgaria

Δικαιολογητικά & Κριτήρια Εισδοχής

Τα απαιτούμενα έγγραφα αίτησης είναι τα εξής:

 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Παράρτημα διπλώματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βαθμολογική κλίμακα προσαρτημένη στο δίπλωμα, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν επίσημο έγγραφο με την περιγραφή του συστήματος βαθμολόγησης
 • Ιατρική αναφορά. Το έγγραφο πρέπει να εκδοθεί το νωρίτερο ένα μήνα πριν από την υποβολή των εγγράφων αίτησης στην ΕΕ-Βάρνα
 • Επίσημο έγγραφο που εκδίδεται από διαπιστευμένο οργανισμό και πιστοποιεί το δικαίωμα του αιτούντος να συνεχίσει την εκπαίδευσή του σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα όπου αποκτήθηκε η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το έγγραφο αυτό μπορεί να εκδοθεί από το σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος. Θα πρέπει να περιέχει το ακόλουθο κείμενο: «Η εκπαίδευση που έλαβε παρέχει το δικαίωμα στον αιτούντα να συνεχίσει τις σπουδές του σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ………… (Χώρα της Σχολής)”
 • Αντίγραφο διαβατηρίου / ταυτότητας
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου (μέγεθος: 4,5 / 3,5 cm

Για να υποβάλετε αίτηση για σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας, ο ελάχιστος μέσος βαθμός βαθμολογίας από συγκεκριμένα μαθήματα, που διδάσκονται στο σχολείο ΔΕΝ πρέπει να είναι μικρότερος από 62% από τη μέγιστη τιμή του συστήματος αξιολόγησης στην αντίστοιχη χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email!

Δίδακτρα

Για αιτούντες εκτός ΕΕ:

× WhatsApp