• Ελλάδα+30 211 012 3539
  • Ελλάδα+30 694 050 9056

σχολή εμποροπλοιάρχων Βάρνας

Οι πτυχιούχοι της  Σχολή Εμποροπλοιάρχων Βάρνας αποκτούν το πτυχίο του αξιωματικού γέφυρας, σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (S.T.C.W.) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (I.M.O.). Ξεκινούν την καριέρα τους ως πλοίαρχοι Γ’ βαθμού (ανθυποπλοίαρχοι) και στη συνέχεια εξελίσσονται σε Β’ πλοιάρχους και τελικά σε Α’ πλοιάρχους σε πλοία του εμπορικού στόλου. Μπορούν επίσης να απασχοληθούν σε διοικητικές θέσεις, σε ναυτιλιακές εταιρείες, ως ναυτικοί πράκτορες, ναυλομεσίτες, καθώς και ως εμπειρογνώμονες μεταφοράς φορτίου.
Κατά τη φοίτησή τους οι σπουδαστές αποκτούν βασικές γνώσεις σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Αρχές Μηχανολογίας, Αγγλικά, κ.λπ. Σε επίπεδο ειδίκευσης περιλαμβάνονται μαθήματα ναυσιπλοΐας, πλοήγησης και χειρισμού πλοίων, χρήση προσομοιωτών πλοήγησης, ναυτιλιακά οικονομικά, συστήματα ραντάρ και σόναρ, ασφάλεια πλοίων, ναυτική αγγλική ορολογία, χειρισμός και αποθήκευση φορτίου, καθώς και Ναυτικό Δίκαιο.
Η πρακτική άσκηση διεξάγεται τόσο επάνω σε πλοίο, όσο και στο λιμάνι, καλύπτοντας κάθε πλευρά της λειτουργίας και διαχείρισης του πλοίου.
Μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται με σκοπό να εμπλουτίσουν τη θεωρητική κατάρτιση των αξιωματικών γέφυρας, βοηθώντας τους να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για την πιστοποίηση σε διοικητικό επίπεδο και να περάσουν επιτυχώς τις ανάλογες κρατικές εξετάσεις που διεξάγονται στη 
Βουλγαρία

Σχολή Εμποροπλοιάρχων Βάρνας