Tekniska universitetet Varna

Tekniska universitetet i Varna (TUV) grundades 1962 med ett dekret från ministerrådet för folkrepubliken Bulgarien och nationalförsamlingens lag. Syftet med upprättandet var att säkerställa förutsättningar för utbildning av ingenjörer inom skeppsbyggnad, transport, maskinbyggnad, elteknik och kommunikation. De flesta bulgariska tekniska universitet organiserar inte bara studier på bulgariska men även engelska och några av dem på franska och Tysk. Även om det mesta av det tekniska programmet organiseras på kandidatexamen, följer vissa program 5 år och doktorsexamen. Vid framgångsrikt slutförande av 5 års grundutbildning, delas studenterna av magisterexamen i den givna branschen.

MEKANISK ENGINEERING FAKULTUR

| Maskinteknik och maskin
| Materialvetenskap och teknik
| Industridesign
| Automotive Engineering

ELEKTRONISK ENGINEERING  FAKULTUR  

1 | Elektronisk teknik och mikroelektronik
2 | Kommunikationsutrustning och teknik
3 | Sociala och juridiska vetenskaper

ELEKTRISK INGENISK FAKULTUR |

Elförsörjning och utrustning

| Elektroenergetik (Power Engineering)
| Elektroteknik och Teknik
| Teoretisk och mätteknik

FAKULTET AV AUTOMATION OCH DATOR
1 Automation av tillverkning
2Computer Vetenskap och Teknik
SHIPBUILDING FACULTY
1Shipbuilding
2 Marinteknik
3 termoteknik (värmeteknik)
4 Teknisk mekanik | Kroppsutbildning och idrott

 

Tekniska universitetet Varna

      × WhatsApp Call