MEDICIN

Att studera medicin i Bulgarien är ett privilegium på grund av utbildningens höga kvalitet och det faktum att examensbeviset för avslutad högre utbildning är giltigt över hela världen. Detta gör det möjligt för varje elev att arbeta eller specialisera sig utomlands efter examen från det bulgariska universitetet.
Studiet varar i sex år och studenterna får en magisterexamen i motsats till andra högskolor i Europa, där studenterna examinerar med en kandidatexamen i medicin.
För att bli antagen till universitetet måste du göra en biologi- och kemiexamen. Men oroa dig inte, vi står till ditt förfogande och vi kan hjälpa dig med allt studiematerial, du måste klara provet.
Studieavgiften är 8000EUR per år och kan betalas i två lika stora delbetalningar.

      Call Now
      × WhatsApp Call