• Sverige+46 73 991 00 40
  • Sverige+46 72 941 85 41

NAVIGERING

Om du vill bli en kadett eller en kapten eller en fartygsingenjör, är Varna Naval Academy ditt bästa val för högskolan. Akademin ger både teoretisk och praktisk träning, med hjälp av state-of-the-art metoder och tekniker och finns i “vitlistan” av utbildningsinstitutioner med godkänd utbildning. Varna Naval Academy erbjuder en mängd engelska-undervisade program och efter avslutad utbildning kommer ditt diplom att bli erkänt över hela världen och du kommer att kunna arbeta på ett fartyg under någon utländsk flagg.
Årliga studieavgifter varierar från 1750EUR och 3000EUR.
Om din barndröm ska bli en kapten kan vi hjälpa dig med den praktiska delen och skicka in dina dokument på Varna Naval Academy. Kontakta oss om du behöver hjälp eller har några frågor.