UTBILDNING I BULGARIEN

Utbildningssystemet i Bulgarien

Utbildning i Bulgarien stöds huvudsakligen av staten genom ministeriet för utbildning och vetenskap. Skolutbildning är obligatorisk för barn från sju till sexton år.

Det bulgariska utbildningssystemet faller inom den kontinentaleuropeiska traditionen. De viktigaste typerna av gymnasieskolor är: allmän utbildning, yrkesutbildning, språkskolor och utländska skolor. Privata skolor etableras också och de börjar konkurrera framgångsrikt med statliga skolor.

Det finns femtioen högre utbildningsinstitutioner i Bulgarien som erbjuder grader på grundnivå och forskarnivå. Läsåret för de flesta bulgariska universitet börjar runt 1 oktober och består av höst- och vårterminer. Läsåret omfattar upp till 30 veckor. Klasser träffas vanligtvis en gång i veckan i 75 minuter eller i två 45-minutersperioder med en 15-minuters paus däremellan.

Betygssystem

Huvudbetygssystem som används av utbildningsinstitutioner i Bulgarien

      Call Now
      × WhatsApp Call