• Sverige+46 73 991 00 40
  • Sverige+46 72 941 85 41

UTGIFTSAVGIFTER

Studieavgifter för universitetsstudier i Bulgarien är bland de mest prisvärda inom Europeiska unionen. Studenter vars hemland är inom Europeiska unionen kan studera till nedsatt studieavgift eller tjäna till bulgariska stipendier.
Studieavgifterna på bulgariska universitet varierar beroende på universitetet, studieprogrammet, examen, heltid eller deltid utbildning etc.
Undervisningsavgifterna i Varnas universitet presenteras som vägledning i tabellen nedan:
Högskoleexamen
Årlig avgift (EUR)
Magisterexamen
Årlig avgift (EUR)
PhD
Årlig avgift (EUR)
University of Economics 240 – 2500 240 – 3000 3500
Varna Free University 2500 – 4000 4800
Varnas tekniska universitet 2900 – 3000 3000 3200 – 3500
Varna Medical University 8000 8000
Naval Academy Varna 1750 – 3000 1750 – 3000 1750 – 3000

Undervisningsavgifter kan betalas antingen i sin helhet eller upp till två avdrag.
Även om dessa avgifter är minst dubbelt billigare i jämförelse med andra EU-universitet, kan du behöva finansiellt stöd under din studie. I så fall finns det flera alternativ för dig: studielån, stipendium eller deltid.
Oavsett svårigheter eller frågor du kan ha, kontakta oss för hjälp och hjälp.