Varna fria universitet

Varna fria universitet ”ChernorizetsHrabar”

Varna Free University grundades 1991 med en resolution från nationalförsamlingen, och 1995 beviljades status som en högre skola. År 2001 fick universitetet sin första ackreditering under en period av 5 år, och 2006 och 2013 får den igen ackreditering från National Evaluation and Accreditation Agency (NEAA) med maximal poäng i Bulgarien under högst 6 år.

VFU ”ChernorizetsHrabar” får en serie certifikat från DS Label, ECTS Label och HR-logotyp, vilket gör det till ett konkurrenskraftigt universitet i europeiskt och globalt utbildningsutrymme . Universitetet är också certifierat enligt International Organization of Standardization (ISO 9001: 2008).

VFU ”ChernorizetsHrabar” är en aktiv medlem i Black Sea University Network. Mer än 10 tusen bulgariska och utländska studenter utbildas vid universitetet, som har möjlighet att få ett examensbevis för kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen. Studenterna har möjlighet att delta i Europeiska unionens program ”Tempus”, ”Erasmus” och ”Leonardo”.

Utbildning på VFU ”ChernorizetsHrabar”

VFU ”ChernorizetsHrabar” erbjuder 3 studieformer: heltid, deltid eller distansutbildning. Studenternas utbildning sker heltpå engelska. Studiet är med olika längd beroende på utbildnings- och kvalifikationsexamen:

Utbildningen slutar med utarbetandet av en avhandling och dess försvar.

Årsavgiften är 2 500 € och betalas i två delbetalningar om 1 250 € vardera, före början av varje termin.

Fakulteter och specialiteter

 1. Professionellt fält ”Psykologi”
 1. Professionellt fält ”Statsvetenskap”
 1. Professionellt område ”Lag”
 1. Professionellt område ”Administration och ledning”

Specialiteter:

 1. Professionellt område ”EKONOMI”

Specialiteter:

 1. Professionellt fält ”Informatik och datavetenskap”
 1. Professionellt område ”Arkitektur, geodesi och konstruktion”

Specialiteter:

 1. Professionellt fält ”Fine Arts”

Antagning till VFU ”ChernorizetsHrabar”

Antagningen baseras på följande dokument:

KRITERIER FÖR ANTAGNING:

För att ansöka om studier till Varna Free University, den lägsta genomsnittliga betyg mark från specifika
ämnen som lärs ut i skolan INTE bör vara mindre än 62% av det maximala värdet av
bedömningssystem i respektive land.

   Call Now
   × WhatsApp Call