• TURKEY+90 535 439 72 68

Varna Serbest Üniversitesi

Varna Serbest Üniversitesi “ChernorizetsHrabar”
Varna Serbest Üniversitesi 1991 yılında Ulusal Meclis kararı ile kurulmuş ve 1995 yılında üniversite statüsünü kazanmıştır. Üniversite, 2001 yılında ilk akreditasyonunu 5 yıl için almıştır ve 2006 -2013 Bulgaristan Ulusal Değerlendirme ve Akreditasyon Ajansı (NAOA) Bulgaristan için en yüksek 6 yıl notunu almıştır.
Varna Serbest Üniversitesi “ChernorizetsHrabar”DS Label, ECTS Label и HR Logo, sertifikaları almıştır.Bu şekilde Avrupa ve Dünya eğitim alanında rekabetçi bir Üniversite haline gelmiştir.Üniversitede halen International Organization of Standardization (ISO 9001:2008) sertifikası vardır. Varna Serbest ÜniversitesiBlack SeaUniversity Networkun aktiv bir üyesidir.Üniversiteden 10 bine yakın Bulgar ve yabancı öğrenci eğitim görmektedir.Eğitim süresince öğrenciler Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora ünvanı kazanmaktadırlar. Öğrenciler, Avrupa Birliği Tempus, Erasmus ve Leonardo programlarına katılma fırsatı bulmaktadırlar.

Varna Serbest Üniversitesi Eğitim

Varna Serbest Üniversitesinde Eğitim düzenli, yarı zamanlı ve uzaktan olmak üzere üç çeşitir.

Eğitim dili –İngilizcedir.

Eğitim derecesine göre eğitim süresi farklıdır.

Eğitim sınav tezi hazırlanması ve savunması ile sona ermektedir. Yıllık harç 2500Eurodur. (Ödeme iki eşit tutarda iki kez her dönem başlangıcında1250  Euro olarak ödenir.)

Fakülteler ve Bölümleri

  1. Mesleki Alan “Psikoloji”

Psikoloji Bölümü- eğitimi düzenli ve yarı zamanlıdır. Bu bölümdeki psikologlar teorik ve uygulamalı olarak eğitim görmekteler. Bölümden mezun olan klinik ve okul psikoloğu, kamu ve özel sektör kuruluşlarında psikolog ve psikoloji ve sosyal bilimler öğretmeni olarak çalışabilirler.

  1. Mesleki Alan “Siyaset Bilimi”

Uluslararası İlişkiler ve Hukuk- eğitim düzenli olmaktadır. Bu bölüm dış politika ve hukuk alanında uzmanlar hazırlamaktadır. Uluslararası kurumlarda ve Devlet yönetiminde yetkili, Uluslararası İşbirliği bölümlerinde uzman kişiler ve sosyal- politik konular ile ilgili danışmanlar hazırlamaktadır.

  1. Mesleki Alan “Hukuk”

Hukuk bölümü eğitimi düzenli olmaktadır.Bölüm uzman avukatlar hazırlamaktadır.Bu avukatlar yargıtay,savcılık, soruşturma yürütme hizmetleri ve diğer hizmetleri yapmaktadırlar.

  1. Mesleki Alan “Yönetim”

Bölümler

  1. Mesleki Alan “Ekonomi”

Bölümler

  1. Mesleki Alan “Bilişim ve Bilgisayar Bilimleri”

Bilişim ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü üç çeşit eğitim yapılmaktadır.

  1. Mesleki Alan “Mimarlık, Jeodezi ve İnşaat”

Bölümler

– Mimarlık -düzenli eğitim

– Dizayn- düzenli eğitim

– Bina ve tesislerin inşaatı – düzenli ve yarı zamanlı eğitim

– Yangın Güvenliği- yarı zamanlı eğitim.

  1. Mesleki Alan “Güzel Sanatlar”

Bölüm “Moda tasarımı” düzenli ve yarı zamanlı eğitim.

Varna Serbest Üniversitesi “ChernorizetsHrabar” kabul

Kabul aşağıdaki belgeler ile yapılmaktadır.

 

Varna Serbest Üniversitesi