Şunun içinde: Bulgaristan

Derecelendirme Ölçeği

Derecelendirme

Bulgaristan'da Derecelendirme Ölçeği

Bulgar yüksek öğretim kurumlarında (üniversiteler, kolejler ve liseler) Derecelendirme Ölçeği, öğrencilerin alabileceği en yüksek not olan 6 olduğu için aşağıdaki beş sayılık notlara dayanmaktadır.

*: derecelendirme ölçeği
**: Sınavlar ve testler için kullanılan derecelendirme ölçeği

Minimum tutar 2.00’dir; 3.00’ın altındaki notlar başarısız notlardan biri olup, en fazla 6.00’dır.

“Çok İyi” (5-) ve “Ortalama” (3+) gibi notlar da mümkündür – bunlar Not Ortalaması (GPA) hesaplamalarında göz ardı edilir.
Kabaca, Bulgar not sistemi Amerikan not sistemine şu şekilde eşitlenebilir: 6=A, 5=B, 4=C, 3=D ve 2=F. Ayrıca, Avustralya sistemine göre, 6 = HD, 5 = D, 4 = Cr, 3 = P ve 2 = F

× WhatsApp ?