I Bulgarien

Betygsskala

Sortering

Betygsskala i Bulgarien

Betygsskalan i bulgariska gymnasieinstitutioner (universitet, högskolor och gymnasier) baseras på följande betyg med fem siffror eftersom 6 är det högsta möjliga betyget eleverna kan få.

*: betygsskala
**: betygsskala vid examination och prov

Minimum är 2,00; Vitsord under 3,00 är underkända vitsord, och det maximala är 6,00.

Betyg som ”Mycket bra” (5- ) och ”Genomsnitt” (3+) är också möjliga – dessa ignoreras vid beräkningar av betygsgenomsnitt (GPA).
Grovt sett kan det bulgariska betygssystemet likställas med det amerikanska som följande: 6 = A, 5 = B, 4 = C, 3 = D och 2 = F. Dessutom, i enlighet med det australiska systemet, 6 = HD, 5 = D, 4 = Cr, 3 = P och 2 = F

× WhatsApp ?