ANSÖKNINGSHANDLINGAR

ANSÖKNINGSHANDLINGAR OCH STUDIEAVGIFTER

För att ansöka om en kandidatexamen eller magisterexamen måste du lämna in följande dokument:

De dokument som anges i punkterna 1, 2, 3 och 4 skall

Notarie bestyrkta kopior;
Certifierad i enlighet med internationella krav:
För länder som har ett avtal om ömsesidig rättslig hjälp med Bulgarien om bestyrkande av handlingar ska avtalskraven gälla.
För medlemsländer enligt Haagkonventionen är dokument certifierade med Apostille-stämplar ;

KONVENTION OM AVSKAFFANDE AV KRAVET PÅ LEGALISERING AV UTLÄNDSKA OFFICIELLA HANDLINGAR
(Avslutades den 5 oktober 1961)

Klicka här

      Call Now
      × WhatsApp Call