Avgiftsstruktur

Studieavgifter

Studieavgifterna vid universiteten i Varna presenteras som vägledning i tabellen nedan:

Avgiftsstruktur

Studieavgifter

Studieavgifter för universitetsstudier i Bulgarien är bland de mest överkomliga inom Europeiska unionen. Studenter vars hemland är inom Europeiska unionen kan studera till reducerad studieavgift eller dra nytta av bulgariskt stipendium.

Studieavgifter vid bulgariska universitet varierar beroende på universitet, studieprogram, examen, heltids- eller deltidsutbildning etc.

Studieavgifter kan betalas antingen i sin helhet eller upp till två delbetalningar.

Även om studieavgifterna är minst dubbelt så förmånliga jämfört med andra EU-universitet kan du behöva ekonomiskt stöd under studietiden. I så fall finns det flera alternativ för dig: studielån, stipendium eller deltidsarbete.

Oavsett vilka svårigheter eller frågor du kan ha, kontakta oss för hjälp och hjälp.

× WhatsApp ?