STUDERA I BULGARIEN

Under de senaste åren har Bulgarien blivit ett populärt studiemål och erbjuder studenter från hela världen utmärkt kvalitet på utbildning och liv. Bulgarien ökar ständigt rörligheten och etablerar starka relationer mellan bulgariska högre utbildningsinstitutioner och universitet runt om i Europa, vilket ger en utbildning som uppfyller alla globala standarder och är arbetsorienterad, för att göra studenterna anställningsbara och hjälpa dem att driva sina framtida karriärer. Sedan 2007 är Bulgarien medlem i Europeiska unionen och bulgariska högskoleexamen erkänns fullt ut i alla EU: s medlemsstater. Dessutom kan poängen för de kurser som ges vid bulgariska universitet överföras inom Europa, vilket innebär att en student kan fortsätta sina studier efter Bulgarien i vilket EU-land som helst.
Bulgarien har ett välutvecklat högre utbildningssystem och bulgariska universitet är välkända inom många vetenskapliga områden som medicin, ekonomi, datavetenskap, teknik, psykologi etc. Nästan alla universitet i landet har bulgarisk ackreditering och vissa har dubbel ackreditering från utländska institutioner.
Bulgariska universitet har mer än 20 års erfarenhet av att undervisa internationella språk som engelska, franska eller tyska. Vissa bulgariska universitet erbjuder kurser undervisade på engelska, franska eller tyska och ger dubbla examina genom partnerskap med universitet utomlands. Vissa universitet erbjuder program helt undervisade på engelska.
Kurserna är karriärinriktade och föreläsningar intressedrivna. Klasser sker i kompakta studiegrupper. Extracurricular aktiviteter gör det möjligt för eleverna att samla användbar livserfarenhet medan de njuter av sin fritid. Handledning är en vanlig praxis i Bulgarien, som stöder personlig och professionell förbättring.
Betygsskalan i bulgariska högskolor baseras på betyg från 2 till 6. Betyg under 3 är underkända betyg. Dessa betyg används vid beräkning av Grade Point Average (GPA).
Studieavgifter vid bulgariska universitet varierar beroende på kurs och undervisningsspråk, men är verkligen mycket billiga i jämförelse med andra europeiska universitet. Storbritannien och EU-studenter i Bulgarien är berättigade till det bulgariska studieavgiftslånet. Studenter kan också ha rätt att få bidrag för att täcka levnadskostnader. Studenter kan ansöka om statliga och universitetsstipendier på samma grund som hemstudenter.
Att vara prisvärd, säker och välkänd bland de akademiska samhällena i partnerländerna, blir Bulgarien stadigt en föredragen destination för studenter som kommer från Turkiet, Grekland, Tyskland, Italien, Storbritannien, Nigeria, etc.
Studera i Bulgarien är ditt ess i hålet för din framtida karriär.

{%ALT_TEXT%}

{%CAPTION%}

      Call Now
      × WhatsApp Call