• Sverige+46 73 991 00 40
  • Sverige+46 72 941 85 41

Varna Free University

Varna Free University grundades 1991 med en resolution från nationalförsamlingen, och 1995 fick den status som en högre skola. År 2001 mottog universitetet sin första ackreditering för en period på 5 år och i 2006 och 2013 mottar den igen ackreditering från National Assessment and Accreditation Agency (NEAA) med maxpoängen i Bulgarien under högst 6 år.

Varna Free Uversity får en serie certifikat från DS Label, ECTS Label och HR Logo, vilket gör det till ett konkurrenskraftigt universitet i europeiskt och globalt utbildningsutrymme. Universiteten är också certifierad enligt Internationella standardiseringsorganisationen (ISO 9001: 2008).

Varna Free Uversity  är en aktiv medlem av Black Sea University Network. Mer än 10 tusen bulgariska och utländska studenter är utbildade vid universitetet, som har möjlighet att få ett examensbevis för kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen. Eleverna har möjlighet att delta i ”Tempus”, ”Erasmus” och ”Leonardo” Europeiska unionens program.

 

Utbildning på  Varna Free Uversity

Varna Free Uversity  erbjuder 3 lägen av studier: heltid, deltid eller distansutbildning. Eleverna tränar helt och hållet engelska. Studiet är av olika längd enligt utbildnings- och kvalifikationsexamen:

 

iconimageför kandidatexamen – 4 år (8 terminer);

iconimageför magisterexamen – 1 år och 6 månader;

iconimageför doktorsexamen – 3 år.

Utbildningen slutar med utarbetandet av en avhandling och dess försvar.

 

Fakulteter och specialiteter

 

Professionellt fält ”Psykologi”

 

iconimageSpecialitet ”Psykologi” – träningen är heltid eller deltid. Specialitetstågsexperterna inom psykologiområdet i teoretiska och praktiska aspekter. Efter avslutad kurs kan kandidater starta karriär som kliniska och skolpsykologer, psykologkonsulter inom offentliga och privata organisationer, psykologi och samhällsvetenskapliga lärare.

iconimageProfessionellt fält ”Politiska vetenskaper”

iconimageSpecialitet ”Internationella relationer och lag” – heltidsutbildning. Internationella politiska och juridiska experter är utbildade-tjänstemän i internationella institutioner och inom den offentliga förvaltningen, experter på internationella samarbetsavdelningar, konsulter på sociopolitiska frågor.

Professional Field ”Law”

 

iconimageSpecialitet ”lag” – heltidsutbildning. Specialitetståg juristerna, som kan följa en karriär inom rättsväsendet, åklagarmyndigheten, utredningsmyndigheterna, rättsvårdande myndigheter etc.

iconimageProfessionellt fält ”Administration och ledning”

iconimage”Företagsekonomi och förvaltning” – heltid, deltid eller distansutbildning

iconimage”Offentlig förvaltning och ledning” – deltid eller distansutbildning

iconimage”International Public and Business Management” – Endast deltidsutbildning

Professionellt fält ”EKONOMI”

 

iconimage”Finans” – heltidsutbildning

iconimage”International Business” – heltidsutbildning

iconimage”Digital ekonomi” – heltidsutbildning

iconimage”International Economic Relations” – deltid eller distansutbildning

iconimage”Finans och redovisning” – distansutbildning

iconimage”Marknadsföring och reklam”

Professional Field ”Informatik och datavetenskap”

 

iconimageSpecialitet ”Informatik och datavetenskap” – utbildningen erbjuds i de tre lägena.

iconimageProfessionellt fält ”Arkitektur, geodesi och konstruktion”

iconimage”Arkitektur” – heltidsutbildning

iconimage”Design” – heltidsutbildning

iconimage”Byggande av byggnader och lokaler” – heltids- och deltidsutbildning

iconimage”Brand och civilskydd” – deltidsutbildning

Professional Field ”Fine Arts”

iconimage”Fashion Design” specialitet – heltid och deltidsutbildning

 

Inträde till Varna Free Uversity

 

Inträdet baseras på följande dokument:

 

iconimageEn kopia av dokumentet för avslutad gymnasieutbildning och komplettering med betyg

iconimageEtt dokument utfärdat av en behörig myndighet som intygar att sökanden har rätt att utöva sina studier i högskolor i det land där gymnasieskolan förvärvades

iconimageTranscript of Records – för studenter som ansöker om erkännande av studieperioder som är avslutade på högskolor i ett främmande land

iconimageEtt läkarintyg utfärdat tidigast en månad före dagen för inlämning av ansökan

iconimageKopia av ID-kort eller pass

iconimage6 nyligen färgfoton i passortstorlek (3,5 / 4,5 cm).

 

Årsavgiften

Årsavgiften är 2 500 euro och betalas i två delbelopp på 1 250 euro, före början av varje termin.

 

      Call Now
      × WhatsApp Call