Hälsoskydd

Sjukförsäkring

Hälsoskydd

Sjukförsäkring

Det är obligatoriskt att lämna in en officiell översättning av din sjukförsäkring när du registrerar dig vid ett bulgariskt universitet, samt för registrering på det lokala migrationskontoret.

Sjukförsäkring är en mycket viktig fråga, särskilt när det gäller en långvarig permanent vistelse i Bulgarien. Du har två alternativ – antingen att teckna en sjukförsäkring i ditt hemland, som ska täcka Bulgarien, eller att teckna en försäkring i Bulgarien hos ett av de globala försäkringsbolagen, som är verksamma i Bulgarien.

Du kan välja mellan följande två typer av sjukförsäkringar:

En obligatorisk sjukförsäkring

För personer som vistas i Bulgarien i 3 månader eller mer – gäller endast på Bulgariens territorium för personer upp till 70 år. Försäkringen täcker följande risker:
sjukvårdskostnader på grund av olycksfall eller akut sjukdom

  • hemtransport på grund av olycksfall eller akut sjukdom
  • Akut tandvård
  • dödsfall på grund av olycksfall

En internationell sjukförsäkring

För personer mellan 18 och 69 år gäller försäkringen i alla länder runt om i världen. Människor som har en sådan försäkring kan välja från en lista över förstklassiga sjukhus runt om i världen och försäkringen täcker alla typer av medicinska kostnader – sjukhusvård, mediciner, kirurgi, transplantationer, ögonlaserbehandlingar, rehabilitering och annat.

Viktiga telefonnummer

Om du befinner dig i fara eller nödsituation, ring 112. Detta nummer är gratis och gäller på hela Bulgariens territorium. Andra viktiga telefonnummer är 150 (ambulans), 160 (brand/räddning), 166 (polis) och 178 (jourhavande apotek).

Det europeiska sjukförsäkringskortet

Ett gratiskort som ger dig tillgång till medicinskt nödvändig, statlig vård under en tillfällig vistelse i något av de 27 EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Storbritannien, på samma villkor och till samma kostnad (gratis i vissa länder) som personer som är försäkrade i det landet. Korten utfärdas av din försäkringskassa.

Viktigt – det europeiska sjukförsäkringskortet:

Om du flyttar till ett annat land ska du registrera dig med S1-blanketten i stället för att använda EU-kortet för att få vård i det nya landet.

× WhatsApp ?