ANTAGNING

Grundläggande ansökan och behörighet för kandidatprogram:

Grundläggande ansökan och behörighet för magisterprogram:

Allmänna ansöknings- och antagningskrav för doktorsexamen eller forskarutbildning:

Som med liknande system runt om i världen kräver inträde i ett masterprogram ett tidigare avslutat kandidatprogram i Bulgarien eller utomlands, precis som en doktorsexamen kräver en avslutad magisterexamen. Kvalifikationer utvärderas och ackrediteras genom National Evaluation and Accreditation Agency vid ministerrådet.

      Call Now
      × WhatsApp Call