om

Antagning

Vet allt om

Förkunskapskrav

Kandidatprogram

Sökande studenter ska ha avslutat gymnasieutbildning. De bör ha rätt att fortsätta sina studier vid institutioner för högre utbildning (universitet) i det land där examensbevisen för gymnasieutbildning utfärdades.
Vitsorden i den sökandes examensbevis för utbildning på andra stadiet som är relevanta för det huvudämne som ansökan gäller bör vara minst 62 % av det högsta vitsordet enligt betygssystemet i det land där den sökande har avlagt utbildning på andra stadiet.

Magisterprogram

Sökande studenter bör ha minst en kandidatexamen i högre utbildning (BA / BSc eller MA / MSc). Det genomsnittliga betyget för examensbevis för högre utbildning (BA/BSc) är inte lägre än motsvarande Good 4 enligt det bulgariska betygssystemet eller 72 % av högsta möjliga betyg.

Forskarutbildning eller forskarutbildning

Sökande studenter bör ha en masterexamen i högre utbildning (MA/MSc).

Det genomsnittliga betyget för examensbeviset för högre utbildning (MA/MSc) är inte lägre än motsvarande Good 4 enligt det bulgariska betygssystemet. I det bulgariska betygssystemet är maxpoängen 6.

Som med liknande system runt om i världen kräver inträde i ett masterprogram ett tidigare avslutat kandidatprogram i Bulgarien eller utomlands, precis som en doktorsexamen kräver en avslutad masterexamen. Kvalifikationer utvärderas och ackrediteras genom National Evaluation and Accreditation Agency vid ministerrådet.

× WhatsApp ?