Varna

Handelshögskolan

Varna, Bulgarien

Handelshögskolan

University of Economics-Varna är en högre skola och är det äldsta universitetet på Balkanhalvön. Universitetet grundades den 14 maj 1920 efter beslut av Varnas handelskammare. Under årens lopp har universitetet bytt namn ett antal gånger. Sedan grundandet fram till 1935 heter universitetet Higher School of Commerce. Senare döptes den om till Higher School of Economics and Social Sciences; ”Sankt Kyrillos slaviska av Bulgarien”, Statens universitet i Varna och Högre institutet för nationell ekonomi. År 1990 fick det sitt nuvarande namn University of Economics-Varna.

Under sin långa historia har universitetet undervisat studenter från över 60 olika länder. I dag studerar omkring 12 700 bulgariska och utländska studenter vid universitetet. University of Economics-Varna är ackrediterat och certifierat som en akademisk och forskningsorganisation enligt International Organization of Standardization (ISO 9001: 2008). Universitetet samarbetar och upprätthåller kontakter med över 130 internationella universitet. University of Economics-Varna erbjuder utbildning för de pedagogiska kvalifikationsgraderna kandidatexamen och magisterexamen i tre studieformer: heltid, deltid och distansutbildning.

Utbildning vid Handelshögskolan

>Kandidatprogram:

Utbildningen genomförs på engelska. Studietiden är 4 år (8 terminer) och avslutas med utarbetandet av examensarbete.

Årsavgiften är 2 500 €. Avgiften betalas i två lika stora delbetalningar på 1 250 € vardera före varje terminsstart.

 1. Fakulteten för finansiell ekonomi och redovisning
  • Redovisning och finansiering
  • Redovisning och revision
  • Redovisning
  • Finans
  • Försäkringar och social trygghet
 2. Ekonomiska fakulteten
  • Ekoekonomi
  • Ekonomi och handel
  • Logistik
  • Industriell affärsverksamhet och entreprenörskap
 3. Fakulteten för informatik
  • Informatik
  • Informationssystem för företag
 4. Fakulteten för företagsledning
  • Ledning
  • Domstolsväsendet
  • Marknadsföring
  • Turism
  • Internationella affärer
  • Internationella ekonomiska förbindelser

>Magisterprogram:

Utbildningen genomförs på engelska. Utbildningen är tillämplig efter erhållen kandidatexamen och varar i 1 år.

 1. Ekonomi
  • Redovisning och styrning
  • Offentliga finanser
  • Bankens ledning
  • Företagsekonomi
  • Ekonomi och innovationer
 2. Administration och ledning
  • Ledning av organisationer
  • Personaladministration
  • Offentlig förvaltning och förvaltningsmyndighet
 3. Turism
  • Internationell turistverksamhet
 4. Informatik och datavetenskap
  • Datavetenskap
  • Informatik
study in bulgaria

Antagningsdokument och kriterier

De ansökningshandlingar som krävs är följande:

 • Gymnasieexamen
 • Tillägg till examensbevis. Om det inte finns någon betygsskala kopplad till examensbeviset måste den sökande lämna in ett officiellt dokument med beskrivningen av betygssystemet
 • Medicinsk referens. Dokumentet ska utfärdas tidigast en månad innan ansökningshandlingarna lämnas in till UE-Varna
 • Ett officiellt dokument utfärdat av ett ackrediterat organ som intygar den sökandes rätt att fortsätta sin utbildning vid lärosäten i det land där gymnasieutbildningen erhölls. Detta dokument kan utfärdas av den gymnasieskola som kandidaten tog examen från. Den ska innehålla följande text: ”Den erhållna utbildningen ger den sökande rätt att fortsätta sina studier vid universitet och högskolor i ………… (Skolans land)”
 • Kopia av pass/ID-kort
 • Två nya passfoton (storlek: 4,5 / 3,5 cm

För att ansöka om studier till University of Economics Varna bör det lägsta medelbetyget från specifika ämnen, som lärs ut i skolan, INTE vara mindre än 62 % av det maximala värdet av bedömningssystemet i respektive land.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss via e-post!

Studieavgifter

För sökande från länder utanför EU:

× WhatsApp